Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

Katedra inżynierii wodnej i geotechniki

Publikacje

Publikacje z ostatnich 4 lat (2003-2006):


1. Michalec B. 2003. An Attempt to classify of water reservoirs based on capacity inflow ratio. Acta horticulturae et regiotecturae.Mimoriadne čislo. Ročnik 6, s.134-136.
 
2. Michalec B. 2003. Silting degree of small water reservoirs with regard to erosive processes. Proceedings of International Year Mountainous of Conference "Natural and Socio-Economic Effects of Erosion Control in Mountainous Region" on 10-13 December 2002, Belgrade/Vrujci Spa, 2003, s.93-101.
 
3. Michalec B. 2003. Analiza procesu zamulania małych zbiorników wodnych. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, Z. 2(2), s. 35-46.
 
4. Michalec B. 2004. Próba prognozy zamulenia małego zbiornika wodnego na cieku niekontrolowanym hydrologicznie. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, Z. 3(1), s.63-71.
 
5. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. 2004. Wpływ stopni piętrzących na stosunki wodne obszarów przyległych. Mat. konfer. III Ogólnopolska Konferencja "Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych" Rajgród (7-9.06.2004) Organizator SGGW W-wa.
 
6. Michalec B., Tarnawski M. 2004. Analysis of sediment trap efficiency of small water reservoirs. 22st Conference of the Danube Countries, 30 Aug.-2 Sep. 2004, (the abstracts in a volume on pages 108-109 and the full text on CD). Brno. Czech Republic.
 
7. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. 2004. Conditions of transport and sedimentation of suspended load in small water reservoirs. 12-th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, 20-24 Sept. 2004, Prague, Czech Republic, p. 175-184. Materiały w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 481.
 
8. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. 2005. Forecast of water reservoir silting on a water course excluded from hydrological monitoring. 10th International Scientific Conference "Enviro", Nitra.
 
9. Farguell J., Madeyski M., Michalec B., Radecki-Pawlik A., Tarnawski M. 2005. Suspended Sediment in a Mediterranean Basin and the Polish Carpathians: Dynamics and Yields in Chosen Research Investigation Examples. Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters. Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences. Gdańsk, 2005. p. 51-58.
 
10. Ubeda X., Farguell J., Bernia S., Sala M., Bartnik W., Bednarczyk T., Madeyski M., Radecki-Pawlik A., Michalec B., Tarnawski M. 2005. Some methods of soil erosion and suspended load transport determination in mountain catchments – Spanish and Polish experience. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie. Nr 420, Z. 26, ser. Inżynieria Środowiska, s. 367-379.
 
11. Michalec B., Wawro T. 2005. Ocena możliwości zastosowania metody Roseboom-Annandale w prognozie rozmieszczenia odkładów rumowiska w małym zbiorniku wodnym. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie. Nr 420, Z. 26, ser. Inżynieria Środowiska, s. 343-351.
 
12. Bednarczyk T., Litewka T., Michalec B., Tarnawski M. 2005. Analiza hydraulicznych warunków przepływu wód w korycie potoku Bachorz. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie. Nr 420, Z. 26, ser. Inżynieria Środowiska, s. 199-209.
 
13. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. 2005. Wpływ stopni piętrzących na stosunki wodne obszarów przyległych. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, Z. 4(1), s.107-115.
 
14. Michalec B., Tarnawski M. 2006. Ocena warunków przepustowości mostów na rzece Czarnej Staszowskiej w warunkach zrzutu wody ze zbiornika Chańcza. Zesz. Nauk Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 534, ser. Inżynieria Środowiska XV, Wrocław, 229-240.
 
15. Michalec B., Tarnawski M. 2006. Wpływ budowli hydrotechnicznych na zdolność przepustową rzeki Czarnej Staszowskiej. Zesz. Nauk Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 534, ser. Inżynieria Środowiska XV, Wrocław, 241-248.
 
16. Michalec B., Tarnawski M. Kupiec A. 2006. Prognoza zamulania małego zbiornika wodnego. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2/1, Kraków, 75-84.
 
17. Tarnawski M., Michalec B. 2006. Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów dennych zbiornika wodnego w Wilczej Woli. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 3/1, Kraków, 31-43.
 
18. Michalec B., Tarnawski M. 2006. Wpływ zatorów z rumoszu drzewnego na przepustowość koryta rzeki Czarna Staszowska. Materiały konferencyjne "Ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich", Kraków-Dobczyce. w Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie, seria Inżynieria Środowiska, nr 433, z.27, 203-212.
 
19. Michalec B., Tarnawski T. 2006. Analysis of sediment deposit distribution in water reservoir at Krempna. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 9, Issue 4.
 
20. Tarnawski M., Michalec B. 2006. Ocena możliwości renaturyzacji potoku na terenie urbanizowanym. Konferencja Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych. 5-7.06.2006. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2, Kraków, 183-192.
 
21. Michalec B., Tarnawski M. 2006. Assessment of sediment supplied to a small water reservoir at Krempna. 21st Conference of the Danube Countries, 2-6 Sep. 2002, (the abstracts in a volume on page 64 and the full text on CD). Bucharest, Romania, 2006.

2007 - 2024 © Bogusław Michalec
Strony internetowe: impulsivo.pl