Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

Katedra inżynierii wodnej i geotechniki

Doświadczenie zawodowe

Współuczestnictwo i współautorstwo
w opracowaniach i ekspertyzach:


1. Ocena stanu zagrożenia powodziowego przepompowni "Zator" i "Podlesie" przy stopniu wodnym Smolice na rzece Wiśle. Zlecenie RZGW Kraków z dnia 27.06.2002 Nr: IDR-210-16/3/Z/02. - Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M., Kraków, lipiec 2002.
 
2. Analiza hydrogeologiczna dotycząca wpływu piętrzenia Wisły Stopniem Wodnym Łączany na straty w uprawach rolnych na działkach położonych we wsi Miejsce-Folwark stanowiących własność: Andrzeja Kciuka, Grzegorza Świerza, Józefy Przystał i Jana Giermka. Bednarczyk T., Michalec B. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia 29.11.2002, Nr: UOH 5514/3/3/31/2002.
 
3. Ocena stanu koryta Czarnej Staszowskiej dla określenia niezbędnego zakresu robót udrożnieniowych w celu uzyskania maksymalnej przepustowości koryta w naturalnym kształcie. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia 08.09.2004, Nr: UR-518/s/6D/04.
 
4. Ekspertyza przepustowości koryta potoku Czarna Woda w Łącku, pow. nowosądecki, woj. małopolskie w ramach usuwania skutków powodzi z lipca 2001 r. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia 04.10.2004, Nr: UR-518/N/w.r./1d/04.
 
5. Ekspertyza przepustowości koryta potoku Naściszówka w Nowym Sączu, woj. małopolskie w ramach usuwania skutków powodzi z lipca 2001 r. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia 04.10.2004, Nr: UR-518/N/w.r./1d/04.
 
6. Określenie zasięgu oddziaływania Stopnia Wodnego Dwory przy NPP - 225,50 m n.p.m., oraz weryfikacja sieci pomiarowej dla obserwacji zwierciadła wód gruntowych na obszarze wpływu piętrzenia Stopni Wodnych Dwory i Smolice. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia12.07.2004, Nr: 233/U/UOH/NN/04.
 
7. Określenie wysokości piętrzenia jazu na rzece Usznicy w km 34+000 oraz metody kontroli stanów niskich z uwzględnieniem przepływu nienaruszalnego. Niedbała J., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie Spółki Carlsberg Polska S.A. Warszawa z dnia 13.06.2005.
 
8. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej doliny i koryta rzeki Uszwicy km 37+000 ÷ 40+300 w celu określenia zdolności przepustowej koryta i terenów przybrzeżnych, Brożek M., Tarnawski M., Michalec B. Ekspertyza opracowana na zlecenie Spółki Carlsberg Polska S.A. Warszawa z dnia 07.08.2005.
 
9. Operat wodnoprawny na budowę posterunku wodowskazowego Brzesko na rzece Usznicy w km 37+257. Opracowanie wykonane na zlecenie Spółki Carlsberg Polska S.A. Warszawa z dnia 05.09.2005. Niedbała J., Michalec B., Tarnawski M
 
10. Projekt łaty wodowskazowej na rzece Usznicy w km 37+257. Opracowanie wykonane na zlecenie Spółki Carlsberg Polska S.A. Warszawa z dnia 05.09.2005. Niedbała J., Michalec B., Tarnawski M.
 
11. Weryfikacja sieci pomiarowej wód gruntowych w zasięgu spodziewanego oddziaływania zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M. Ekspertyza opracowana na zlecenie RZGW Kraków z dnia 08.09.2005, Nr: UR-518/s/6D/04.
 
12. Wykonanie łaty wodowskazowej wraz z nadzorem wykonawczym posterunku wodowskazowego Brzesko na rzece Uszwicy w km 37+257. Opracowanie wykonane na zlecenie Spółki Carlsberg Polska S.A. Warszawa z dnia 20.06.2006. Michalec B., Tarnawski M., Brożek M.

2007 - 2024 © Bogusław Michalec
Strony internetowe: impulsivo.pl